Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Internautów korzystających ze strony w domenie: pizzadlaczegonie.pl (dane cookies) jest Właściciel Serwisu:
Właścicielem serwisu jest firma P.U.H. "Irena" Irena Dudzik, występująca pod marką:
Pizzeria "Dlaczego Nie®" ul. Bytnara Rudego 8, 45-265 Opole.

2. Administratorem danych osobowych Internautów korzystających z przycisku „Zamów on-line” znajdującego na stronie w domenie: pizzadlaczegonie.pl (będącego linkiem do portalu pyszne.pl) zgodnie z Polityką Prywatności Pyszne.pl jest Sto2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul Rybackiej 9, 53-656 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000344195 (dalej: „Pyszne”). Współadministratorem niniejszych danych osobowych jest firma P.U.H. "Irena" Irena Dudzik, występująca pod marką: Pizzeria "Dlaczego Nie®" ul. Bytnara Rudego 8, 45-265 Opole.

3. Administratorem danych osobowych klientów składających zamówienia poprzez numery telefonów 77 442 16 16 lub kom. 508 140 188 (zamówienia, rezerwacje telefoniczne) jest firma P.U.H. "Irena" Irena Dudzik, ul. Bytnara Rudego 8, 45-265 Opole.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – dalej: RODO,

5. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

1. Numer telefonu kontaktowego, Adres dostawy i/lub nazwa Profilu Facebook (Imię i nazwisko) w przypadku kontaktu przez Messengera w przypadku polubień tzw. like),

2. Imię i nazwisko; Data urodzenia; Adres; Numer telefonu; Adres e-mail; Miejscowość; Dane/Informacje o dokonywanych przez Ciebie płatnościach; Informacje dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie internetowej ; Informacje dotyczące Twoich przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z innych stron internetowych (związane z podejmowanymi przez Nas działaniami reklamowymi); Adres IP; Przeglądarka internetowa i rodzaj urządzenia, z którego korzystasz w przypadku zamówień poprzez portal Pyszne – tylko do celów marketingowych i rozliczeniowych jako Współadministrator.

6. Administrator oświadcza, iż prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

7. Dane osobowe Internautów są przetwarzane w celu:

1. realizacji zamówień, marketingu produktów i usług firmy P.U.H. IRENA Irena Dudzik i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług P.U.H. IRENA Irena Dudzik, jeśli kontakt dotyczy zapytania ofertowego.

8. W przypadku Współadministrowania (zamówienie poprzez Pyszne) P.U.H. IRENA Irena Dudzik pozyskała dane osobowe zamawiającego od Sto2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul Rybackiej 9, 53-656 Wrocław

9. Internauta i Zamawiający (poprzez Pyszne lub połączenie telefoniczne) posiada prawo żądania od P.U.H. IRENA Irena Dudzik sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

10.  Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Internaucie i Zamawiającemu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) Internauta i Zamawiający ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

11.  Internauta i Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

12. Dane osobowe Internauty i Zamawiającego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Niektóre obszary strony w domenie pizzadlaczegonie.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Właściciel serwisu nie przetwarza powyższych informacji poza automatycznym mechanizmem strony koniecznym do jej funkcjonowania.

14. Administrator Danych Osobowych (P.U.H. IRENA – Irena Dudzik) zgodnie z RODO zobowiązuje się do:

1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami RODO i innych obowiązujących przepisów.

3. przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem z jakim zostały pobrane.

4. że nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.


Newsletter X